Annonsera

Justitia är en marknadsplats för den som letar efter företag.

Det finns flera fördelar med bannerreklam på Justitia.

* Kraftfull exponering av både varumärke och produkter.
* Lämpar sig både för intensiva kortare kampanjer och annonsering över längre tid.
* Annonsen länkas till din hemsida

Vanliga banners

Den grafiska annonsen visas på Justitia´s förstasida, i en kategori eller flera, lokalt eller över hela landet:

* Jättebanner (980×300 pixlar, maximalt 80 kB).
* Topbanner (980×120 pixlar, maximalt 40 kB).
* Skyscraper (160×600 pixlar, maximalt 30 kB).

Sökordsbanner

Sökordsbanners visas lokalt varje gång en köpare har sökt med ett sökord.

* Kraftfull exponering i direkt anslutning till köpsituationen.

* Annonsen länkas till din hemsida.
* Annonsen exponeras i samband med sökning av dina produkter och varumärken. Exempelvis ordet “fastighetsmäklare ” under Stockholms län eller ordet “fastighetsföretag” under Kalmar Län.

Om du vill att ditt företag ska synas bättre på Justitia hjälper vi gärna dig!

Hitta företag, sök företag, företagsinformation och företagsfakta om alla Sveriges Bolag på Justitia.

Vi besvarar dina frågor om annonsering via e-post.

E-post: annonsera@justitia.nu