Bli partner

Justitia är öppna för samarbeten för att skapa ytterligare tillväxt. För Justitia och våra samarbetspartners är varumärket vår mest värdefulla tillgång.

Att Justitia lyfter fram ert varumärke är en god och lönsam investering. Justitia syns ofta och mycket, inte bara lokalt, utan i hela Sverige.

Justitia är ett varumärke som ger näringslivet värdefull PR. Ditt varumärke kopplas helt enkelt samman med ett varumärke som är oerhört starkt och positivt.

Justitia har utformat ett partnerprogram för att skapa nya möjligheter och få våra verksamheter att växa tillsammans.

Vem kan bli partner?

Alla kan bli partner! Vi ser även samarbeten med olika säljföretag, marknadsföringsbyråer och många fler.

Tillsammans sätter vi samman ett optimalt paket utifrån era förutsättningar och målsättningar. Vi hoppas att vi kan hjälpa varandra på bästa möjliga sätt, så att vi båda får nytta av våra investeringar.

Skicka ett mail till info@justitia.nu för att växa med oss!