Köpa Lagerbolag

Att köpa ett lagerbolag från Justitia är ett snabbt och enkelt sätt att starta aktiebolag som dessutom är mycket prisvärt.

Köp Lagerbolag idag. Allt ingår! Justitia kan lagerbolag!

Skicka e-post till info@justitia.nu så ringer vi upp dig!

Att tänka på när du köper lagerbolag
Du är ansvarig
Alla aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 100 000 kr och styrelsen ska bestå av minst en styrelseledamot och en suppleant. Styrelsen är ansvarig för organisation, förvaltning och löpande bokföring. Alla aktiebolag ska ha en auktoriserad revisor.

Stämmer aktiekapitalet?

Aktiekapitalet kan tillföras aktiebolaget genom en kontant inbetalning eller genom att man överför “apportegendom”. Apportegendom är egendom du överför till bolaget i stället för att betala med kontanter. Apportegendomens värde ska motsvara minst 100 000 kr och dessutom vara till nytta i bolagets verksamhet. En auktoriserad revisor måste godkänna apportegendomens värde och användbarhet. Aktieägare och styrelseledamöter får inte låna pengar från bolaget och aktiekapitalet får aldrig understiga 100 000 kr.

Kontrollera konstigheter

När du köper ett lagerbolag är det viktigt att du kontrollerar att aktiekapitalet är tillfört rätt. Om försäljningspriset understiger 100 000 kr finns det anledning att vara misstänksam.

Gör du fel är det ett brott

Låneförbudet gör dig skyldig att försäkra dig om att tillräckligt aktiekapital tillförts bolaget. Bryter du mot låneförbudet är det ett brott som ger böter eller fängelse i upp till ett år. Om du dessutom skriver under kan du dömas till böter eller fängelse i upp till två år.

Viktigt
Lagerbolaget ska ha ett aktiekapital på minst 100 000 kr. Kontrollera att aktiekapitalet finns i bolaget vid köptillfället. Bolaget ska ha en auktoriserad revisor.

Klicka här för att läsa mer: